Tư vấn miễn phí (24/7): 094 1791 888

Siêu Thị Điện Máy Dung Vượng - Uy tín 30 năm, Sản phẩm chính hãng,Giá rẻ, Trả góp 0%, Ship Toàn Quốc

 [tintuc]

Tổng kho Tivi Sony, Tivi Samsung, Tivi Lg

* Tivi Lg :

- Tivi Full HD 32LM575
- Tivi Full HD 32LM636
- Tivi Full HD 43LM575
- Tivi Full HD 43LM636
- Tivi 4k 43UP7720PTC
- Tivi 4k 43UP7750
- Tivi 4k 43UP7800
- Tivi 4k 43NANO75
- Tivi 4k 43NANO77
- Tivi 4k 50UP7550
- Tivi 4k 50UP7720
- Tivi 4k 50UP7750
- Tivi 4k 50UP7800
- Tivi 4k 50UP8100
- Tivi 4k 50Nano75
- Tivi 4k 50Nano86
- Tivi 4k OLED 48A1
- Tivi 4k OLED 48CX
- Tivi 4k OLED 48C1
- Tivi 4k 55UP7720
- Tivi 4k 55UP7750
- Tivi 4k 55UP7800
- Tivi 4k 55UP8100
- Tivi 4k 55NANO75
- Tivi 4k 55NANO79
- Tivi 4k 55NANO86TPA
- Tivi 4k OLED 55A1
- Tivi 4k OLED 55CX
- Tivi 4k OLED 55GX
- Tivi 4k OLED 55C1
- Tivi 4k 65UP7550PTC
- Tivi 4k 65UP7750
- Tivi 4k 65UP7800
- Tivi 4k 65UP8100
- Tivi 4k 65NANO75
- Tivi 4k 65NANO86TPA
- Tivi 8k 65NANO95TNA
- Tivi 4k OLED 65A1PTA
- Tivi 4k OLED 65CX
- Tivi 4k OLED 65C1
- Tivi 4k OLED 65GX
- Tivi 4k 70UP7750
- Tivi 4k 70UP7800
- Tivi 4k 75UP7800
- Tivi 4k 75NANO86TPA
- Tivi 8k 75NANO95 TPA
- Tivi 4k OLED 77CX
- Tivi 4k OLED 77C1PTB
- Tivi 4k 86UP8000PTB

* Tivi Sony
- Tivi HD KD-32W830K
- Tivi HD 32W610G
- Tivi Full HD 43w800G
- Tivi Full HD 43w660
- Tivi 4k 43x8000H
- Tivi 4k 43x75
- Tivi 4k 43x80J
- Tivi 4k KD-43X75K
- Tivi 4k KD-43X80K
- Tivi 4k KD-43X81DK
- Tivi 4k 49x9500H
- Tivi Full HD 50w660G
- Tivi 4k 50x75
- Tivi 4k 50x80J
- Tivi 4k KD-50X75K
- Tivi 4k KD-50X81DK
- Tivi 4k KD-50X80K
- Tivi 4k 55x7500H
- Tivi 4k 55x8000H
- Tivi 4k 55x8050H
- Tivi 4k 55x9000h
- Tivi 4k 55x80J
- Tivi 4k 55x85J
- Tivi 4k 55x90J
- Tivi 4k OLED 55A8H
- Tivi 4k OLED 55A80J
- Tivi 4k OLED 55A90J
- Tivi 4k KD-55X75K
- Tivi 4k KD-55X80K
- Tivi 4k KD-55X81DK
- Tivi 4k KD-55X85K
- Tivi 4k OLED 55 inch XR-55A80K
- Tivi 4k 65x7500H
- Tivi 4k 65x8000H
- Tivi 4k 65x9000H
- Tivi 4k 65x9500H
- Tivi 4k 65x80j
- Tivi 4k 65x85J
- Tivi 4k 65x90j
- Tivi 4k 65x95J
- Tivi 4k 65A8H
- Tivi 4k OLED 65A80J
- Tivi 4k OLED 65A90J
- Tivi 4k KD-65X75K
- Tivi 4k KD-65X80K
- Tivi 4k XR-65X90K
- Tivi 4k KD-65X81DK
- Tivi 4k KD-65X85K
- Tivi 4k OLED XR-65X95K
- Tivi 4k OLED XR-65A80K
- Tivi 4k 75x8000H
- Tivi 4k 75x9000H
- Tivi 4k 75x80J
- Tivi 4k 75x86J
- Tivi 4k 75x90J
- Tivi 4k KD-75X80K
- Tivi 4k OLED 75 inch XR-75X90K
- Tivi 4k OLED XR-75X95K
- Tivi 4k OLED 77A80J
- Tivi 4k 85x8000H
- Tivi 4k 85x86J
- Tivi 4k OLED KD-85X85K
- Tivi 4k OLED XR-85X90K
- Tivi 4k OLED XR-85X95K

* Tivi Samsung
- Tivi 4k UA43AU7002
- Tivi 4k UA50AU7002
- Tivi 4k UA55AU7002
- Tivi 4k Crystal UHD UA43BU8000
- Tivi 4k Crystal UHD UA43BU8500
- Tivi 4k QLED QA43Q60B
- Tivi 4k Crystal UHD UA50BU8000
- Tivi 4k Crystal UHD UA50BU8500
- Tivi 4k UA55BU8000
- Tivi 4k UA65AU7002
- Tivi 4k QLED QA50Q60B
- Tivi 4k Crystal UHD UA55BU8500
- Tivi 4k QLED QA50Q80B
- Tivi 4k QLED QA55Q60B
- Tivi 4k Crystal UHD UA60BU8000
- Tivi 4k Crystal UHD UA65BU8000
- Tivi 4k QLED Khung tranh QA50LS03B
- Tivi 4k Crystal UHD UA65BU8500
- Tivi 4k QLED QA55Q70B
- Tivi 4k Kiểu chữ I QA55LS01B
- Tivi 4k QLED Xoay QA43LS05B
- Tivi 4k QLED Khung tranh QA55LS03B
- Tivi 4k QLED QA65Q70B
- Tivi 4k QLED QA55Q80B
- Tivi 4k QLED QA65Q80B
- Tivi 4k QLED QA55QN85
- Tivi 4k QLED Khung tranh QA65LS03B
- Tivi 4k QLED QA55QN90B
- Tivi 4k QLED QA75Q60B
- Tivi 4k QLED QA75Q70B
- Tivi 4k QLED QA55QN700B
- Tivi 4k QLED QA65QN85B
- Tivi 4k QLED QA75Q80B
- Tivi 4k QLED Khung tranh QA75LS03B
- Tivi 4k Crystal UHD UA85BU8000
- Tivi 4k QLED QA65QN90B
- Tivi 4k QLED QA85Q60B
- Tivi 4k QLED QA65QN700B
- Tivi 4k QLED QA75QN85B
- Tivi 4k QLED QA85Q80B
- Tivi 4k QLED Khung tranh QA85LS03B
- Tivi 4k QLED QA85QN85B
- Tivi 4k QLED QA65QN900B
- Tivi 4k QLED QA85QN900B
- Tivi Full HD 32T4500
- Tivi Full HD 32T4300
- Tivi Full HD 43R6000
- Tivi Full HD 43T6000
- Tivi 4k 43Au7200
- Tivi 4k 43Au7700
- Tivi 4k 43Au8000
- Tivi 4k 43Au8100
- Tivi 4k 43Au9000
- Tivi 4k QLED 43Q60T
- Tivi 4k QLED 43Q65A
- Tivi 4k 49Q80T
- Tivi 4k 50AU7000
- Tivi 4k 50AU7200
- Tivi 4k 50AU7700
- Tivi 4k 50AU8000
- Tivi 4k 50AU8100
- Tivi 4k 50AU9000
- Tivi 4k 50Q60T
- Tivi 4k 50Q65A
- Tivi 4k 55AU7000
- Tivi 4k 55AU7200
- Tivi 4k 55AU7700
- Tivi 4k 55AU8100
- Tivi 4k 58AU7000
- Tivi 4k QLED 55Q60T
- Tivi 4k QLED 55Q70T
- Tivi 4k QLED 55Q95T
- Tivi 4k QLED 55Q65A
- Tivi 4k QLED 55Q70A
- Tivi 4k Neo QLED 55QN90A
- Tivi 4k khung tranh QA55LS03
- Tivi 4k 60AU8000
- Tivi 4k 65AU7200
- Tivi 4k 65AU8100
- Tivi 4k QLED 65Q60T
- Tivi 4k QLED 65Q70T
- Tivi 4k QLED 65Q95T
- Tivi 4k QLED 65Q65A
- Tivi 4k QLED 65Q70A
- Tivi 4k QLED 65Q80A
- Tivi 8k QLED 65Q800T
- Tivi 8k QLED 65Q950TS
- Tivi 4k khung tranh QA65LS03
- Tivi 4k 70AU8000
- Tivi 4k 75AU7000
- Tivi 4k 75AU7700
- Tivi 4k 75AU8000
- Tivi 4k QLED 75q60T
- Tivi 4k QLED 75q70t
- Tivi 4k QLED 75q80T
- Tivi 4k QLED 75Q60A
- Tivi 4k QLED 75Q70A
- Tivi 4k QLED 85Q70T
- Tivi 4k QLED 85Q70A
- Tivi 4k Neo QLED 85QN85A

Tivi Casper
- Tivi 32hx6200
- Tivi 32HG5200
- Tivi 43FX5200
- Tivi 43FX6200
- Tivi 43FG5200
- Tivi 4k 50UW6100
- Tivi 4k 50UG6100
- Tivi 4k 55UG6100
- Tivi 4k 55UW6000
- Tivi 4k 55UX6200
- Tivi 4k 58UX5200
- Tivi 4k 58QG8000
- Tivi 4k 65P618
- Tivi 4k 65UG6100/6000
- Tivi 4k 75US8000

Tivi Tcl

- Tivi Full HD 32s6200
- Tivi Full HD 32s66
- Tivi 4K 43T65
- Tivi Full HD 43S5200
- Tivi 4k 43P615
- Tivi 4k 43P725 2021
- Tivi 4K 50T65
- Tivi 4K 50P618
- Tivi 4K 50P725
- Tivi 4K QLED 50C725
- Tivi 4K 55T65
- Tivi 4K 55P618
- Tivi 4K 55P725 2021
- Tivi 4K 55Q726 2021
- Tivi 4K QLED 55C725
- Tivi 4K 65P618
- Tivi 4K 75P618
[/tintuc]

[tintuc]
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG NGHIỆM THU ĐẦY ĐỦ VÀO BIÊN BẢN ĐỂ ĐỐI CHIẾU
      Khi nhân viên giao hàng của Hyper Electric đến, Quý khách vui lòng thanh toán tiền máy trước cho nhân viên giao hàng và thanh toán tiền vật tư nhân công lắp đặt sau khi bàn giao chạy thử.
  Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6 , Ø10 , Ø12; 0,71mm cho ống Ø16 , Ø19
      Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở ...
      Quý khách vui lòng làm việc trực tiếp và thỏa thuận trước với thợ kỹ thuật với mọi vấn đề phát sinh khác
  I . HYPER ELECTRIC không chịu trách nhiệm với mọi vấn đề phát sinh ngoài của quý khách và thợ lắp kỹ thuật lắp đặt. 
  II . Bảo hành kỹ thuật lắp đặt áp dụng với quá trình lắp đặt điều hòa, điều hòa tủ đứng tiêu chuẩn.

  LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG


  LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN

  LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG


  TƯ VẤN CHỌN MUA ĐIỀU HÒA, MÁY LẠNH MÙA HÈ

  [/tintuc]

  [tintuc]
  Mua máy lạnh thả ga, không lo về phí

  Khi mua sản phẩm điều hòa tại Điện Máy Dung Vượng hoặc qua hotline: 0941791888, quý khách hàng sẽ được quyền mua Combo trọn gói lắp đặt bao gồm ống đồng và vật tư lắp đặt, mua máy lạnh siêu tốc tại dienmaydungvuong.com ngay nhé.

   Mua điều hòa thả ga không lo thêm phí. Trọn gói lắp đặt và vật tư cho điều hòa Casper

   Thời gian áp dụng

   Từ 01/04/2022 - 31/12/2022

   Nội dung chương trình

   Khi khách hàng mua máy lạnh/điều hòa thuộc phạm vi áp dụng của chương trình tại Hà Nội và khu vực Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Sơn Tây (trừ Điều hòa thương mại, Máy lạnh Casette, Máy lạnh tủ đứng, Máy lạnh âm trần nối ống, Máy lạnh áp tường và Máy lạnh di động) khách hàng sẽ được tặng Combo 3m Ống đồng, kèm bộ vật tư cơ bản và miễn phí công lắp đặt.

   Gói combo trọn gói lắp đặt và vật tư bao gồm

   - Ống đồng kép độ dày 0.61, 0.71mm *Tùy thuộc vào từng model tương ứng (Miễn phí tối đa 3 mét)
   - Bảo ôn ống đồng, dây điện nguồn 2.5x2, băng cuốn, ống thoát nước thải mềm x 3 mét
   - Vật tư kèm theo: 
   1. Bộ vật tư ốc vít, nở, v.v đủ dùng cho 1 bộ điều hòa x 1 Bộ
   2. Aptomat 1 pha 20 A x 1 Cái
   3. Giá treo cục nóng tiêu chuẩn x 1 Bộ
   - Đã bao gồm công lắp đặt tiêu chuẩn (vị trí bình thường, không dùng thang dây).
   - Hút chân không và chạy test máy.
   - Từ mét combo ống đồng và vật tư thứ 4, khách hàng vui lòng thanh toán theo đơn giá Combo ống đồng gồm (Ống đồng, dây điện, ống thoát nước, băng cuốn, móc ống nước/ống đồng, ốc vít) theo đơn giá đi kèm. 

   Thời gian bảo hành lắp đặt

   Khách hàng lắp đặt theo tiêu chuẩn, sẽ được bảo hành riêng về kỹ thuật lắp đặt là 12 Tháng

   Ngoài ra, trong trường hợp khách hàng không lấy khuyến mãi combo ống đồng và vật tư, hoặc chỉ cần giao hàng không lắp đặt, vui lòng liên hệ hotline: 0941791888 để được tư vấn chi tiết.

   [/tintuc]

   [tintuc]
   Gói lắp đặt áp dụng cho khách hàng chung cư đã có sẵn vật tư, đường ống chờ

   Khi mua sản phẩm điều hòa tại Điện Máy Dung Vượng hoặc qua hotline: 0941791888, quý khách hàng sẽ được quyền mua Gói lắp đặt tiện lợi dành cho khách hàng chung cư đã có sẵn đường ống chờ, mua máy lạnh siêu tốc tại dienmaydungvuong.com ngay nhé.

    Gói lắp đặt máy lạnh/điều hòa tiện lời dành cho chung cư

    Thời gian áp dụng

    Từ 01/05/2022 - 01/05/2023

    Nội dung chương trình

    Khi khách hàng mua máy lạnh/điều hòa thuộc phạm vi áp dụng của chương trình tại Hà Nội và khu vực Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Sơn Tây (trừ Điều hòa thương mại, Máy lạnh Casette, Máy lạnh tủ đứng, Máy lạnh âm trần nối ống, Máy lạnh áp tường và Máy lạnh di động) khách hàng sẽ được quyền mua gói lắp đặt tiện lợi dành cho khách hàng chung cư đã có sẵn đường ốn chờ.

    Gói lắp đặt bao gồm

    - Công lắp đặt tiêu chuẩn (vị trí bình thường, không dùng thang dây).
    - Kiểm tra và xử lý đường ống có sẵn.
    - Hút chân không, làm sạch đường ống và chạy test máy.

    LƯU Ý

    Vì mỗi vị trí cung câp tiêu chuẩn khác nhau, nên chúng tôi chỉ cung cấp gói lắp đặt cơ bản, không bao gồm vật tư đi kèm. 

    Khách hàng vui lòng thanh toán theo đơn giá gồm (Giá treo cục nóng, Ống đồng, dây điện, ống thoát nước, băng cuốn, móc ống nước/ống đồng, ốc vít, phí hàn ống) theo đơn giá đi kèm nếu phát sinh. 

    Thời gian bảo hành lắp đặt

    Khách hàng lắp đặt theo tiêu chuẩn, sẽ được bảo hành riêng về kỹ thuật lắp đặt là 12 Tháng

    Ngoài ra, trong trường hợp khách hàng không lấy khuyến mãi gói lắp đặt, hoặc chỉ cần giao hàng không lắp đặt, vui lòng liên hệ hotline: 094 1791 888 để được tư vấn chi tiết.

    [/tintuc]

     [Tintuc]

    Đánh giá và Review Ghế Massage Fujikima FJ-B996

    Ghế Massage Fujikima FJ-B996

    Với những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và tinh thần, ghế massage đang ngày càng được ưa chuộng. Sau những giờ làm việc hăng say, được về nhà thư giãn trên chiếc ghế massage thật thoải mái, cảm giác như được xua tan mọi mỏi mệt của cuộc sống. 

    Hiện nay trên thị trường đang có nhiều thương hiệu ghế massage khác nhau nhưng Fujikima FJ-B996 vẫn có chỗ đứng vững chắc. Ghế Massage Fujikima FJ-B996 đang được nhiều người lựa chọn bởi chức năng thông minh vượt trội theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật và kiểu dáng hiện đại và hơn hết là giá cả vô cùng hợp lý.

    ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA GHẾ MASSAGE FUJIKIMA FJ-B996

    Ghế Massage Fujikima FJ-B996 ( xem giá ghế fujikima Fj996) sở hữu 8 chương trình massage tự động toàn thân, tự động dò tìm huyệt đạo với hệ thống con lăn quang học. Gồm 112 túi khí với 3 mức độ tùy chọn thông minh, ghế Massage Fujikima FJ-B996 tác động đến hầu hết các nhóm cơ trên cơ thể. 

    Ngoài ra, ghế Massage Fujikima FJ-B996 còn có chế độ hồng ngoại 5D giúp sưởi ấm cơ thể. Ghế có thể nâng dần và hạ dần tựa lưng, chân; massage bàn chân, xoa bóp từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, vỗ, điều chỉnh lực xoa bóp và lực vỗ, massage khí nén cho bàn chân và mông.

    Điểm nổi bật nhất của ghế Massage Fujikima FJ-B996 là chức năng điều khiển cầm tay hiện đại và điều khiển bằng giọng nói thông minh, tiện dụng cho mọi gia đình. Bạn chỉ cần tương tác với chiếc ghế Fujikima FJ-B996 bằng giọng nói thông qua những câu lệnh đơn giản, chiếc ghế sẽ tự động thực hiện những yêu cầu của bạn một cách chính xác nhất. Không cần dùng đến bảng điều khiển, người dùng vẫn có thể chọn chế độ, chức năng, kiểu massage theo ý muốn của mình. Ngoài ra, có chế độ đánh điểm cho ghế, đánh một điểm hay nhiều điểm qua thiết lập giọng nói thông minh. Chức năng này vô cùng tiện lợi cho những gia đình có người lớn tuổi vì vậy đây sẽ là món quà sức khỏe tuyệt vời nhất cho bậc phụ huynh.

    Bên cạnh đó, ghế Massage Fujikima FJ-B996 được áo dụng công nghệ mới nhất, tạo ra ion âm giúp thanh lọc không khí, loại bỏ bụi bẩn, các chất gây dị ứng như phấn hoa, bao tử nấm mốc… Bạn và người thân có thể thoải mái thư giãn với những bài massage điệu nghệ trong không gian trong lành, sạch sẽ.

    Với ghế massage FJ-B996 người dùng sẽ vô cùng thoải mái khi ngồi trên ghế, bởi phần chân có thể điều chỉnh kích thước phù hợp với chiều dài chân người dùng. Các con lăn bấm huyệt xoay nằm ở dưới cùng của chỗ để chân cung cấp một chương trình massage xoa bóp bấm huyệt chính xác với lực bóp nhẹ nhàng không gây đau nhức. Khi các con lăn quay, nó tác động lên các huyệt đạo xung quanh các khu vực bàn chân và điều chỉnh áp lực từ nhẹ tới mạnh giúp bạn thư giãn, giảm nhức mỏi nhanh hơn. Đặc biệt với người thường xuyên di chuyển, luôn đi giày cao gót thì nên massage chân thường xuyên để cho đôi chân khỏe mạnh, linh hoạt, sức khỏe cơ thể cũng được cải thiện tốt hơn.

    GHẾ MASSAGE FUJIKIMA FJ-B996 MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ?

    – Giúp máu huyết lưu thông, cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường oxy và dưỡng chất đến nơi bị tổn thương, hỗ trợ sự phục hồi.

    – Hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và khử độc hiệu quả.

    – Giảm bớt sự căng cơ, đau cơ, thả lỏng cơ bị nén.

    – Cải thiện giấc ngủ, giúp ngủ ngon, sâu giấc; củng cố hệ miễn dịch của cơ thể.

    – Giải tỏa cơn đau thần kinh, giảm stress, lo âu, căng thẳng.

    – Cải thiện và củng cố các chức năng của cơ quan nội tạng trong cơ thể con người.

    – Giúp điều chỉnh lại các di lệch của khớp đốt sống

    – Làm dãn cơ thụ động, điều chỉnh lại tư thế của cột sống.

    – Hiệu quả tích cực với một số chứng bệnh như: thấp khớp, thần kinh tọa,huyết áp cao, tiểu đường, cảm mạo phong hàn, lạnh tay chân, ra mồ hôi chân, mất ngủ…

    Fujikima FJ-B996  tích hợp đường ray SL  cho trải nghiệm massage đặc biệt. Thiết kế với đường ray S sẽ tạo đường cong tự nhiên ôm theo dọc cột sống để tạo ra áp lực massage phù hợp. Còn L  sẽ kéo dài từ cổ đến dọc xuống phần lưng dưới chạy tận tới phần đùi sau. Con lăn massage 5D chạy dọc theo đường ray SL  sẽ tạo ra không gian massage sâu, rộng hơn và nhịp nhàng hơn so với các con lăn massage thông thường. Massage 5D cho phép bạn điều chỉnh 08 chương trình massage tự động và nhiều cấp độ điều chỉnh về sức mạnh, cường độ và tốc độ.

    Toàn bộ ghế có 60 túi khí được phân bổ khoa học tại các vị trí như vai, cánh tay, eo, xương chậu, bắp chân và bàn chân. Các túi khí hoạt động theo chu kì bóp nhả và có thể tùy chỉnh tốc độ, vị trí nhằm mang lại hiệu quả massage tốt nhất. Massage túi khí đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hỗ trợ tăng lưu thông máu trên khắp cơ thể nhằm giúp giảm đau và giảm căng thẳng toàn thân.

    Chức năng massage nhiệt sưởi ấm bởi hạt carbon sẽ giúp làm ấm cơ thể tự nhiên. Chỉ cần bật chế độ massage nhiệt, chuyển động nhiệt carbon sẽ thẩm thấu vào gia, tăng nhiệt độ cơ thể, kích thích tuần hoàn máu giúp khí huyết lưu thông, cho hiệu quả giảm đau và thư giãn nhanh hơn. Đặc biệt với những người thân nhiệt thấp, dễ lạnh chân tay thì đây là phương pháp massage vô cùng tốt cho sức khỏe.

    Ghế Massage Fujikima FJ-B996 thật sự là món quà sức khỏe ý nghĩa cho bản thân và gia đình. Hy vọng bài viết này đã cung cấp được những thông tin hữu ích về ghế Massage Fujikima FJ-B996 cho quý bạn đọc. Chúc bạn sức khoẻ!

    Giá Ghế Massage Fujikima FJ-B996 rẻ nhất ? Ghế Massage Fujikima FJ-B996 ở đâu giá rẻ ? Ghế Massage Fujikima FJ-B996 có tốt không ? Ghế Massage Fujikima FJ-B996 Điện máy Xanh, Ghế Massage Fujikima FJ-B996 Mediamart

    ✅Dienmaydungvuong.com & HYPER ELECTRIC Tổng đại lý phân phối Ghế Massage Fujikima FJ-B996 giá rẻ nhất Hà Nội, 100% Sản phẩm chính hãng.

    CAM KẾT RẺ NHẤT: Bán buôn Ghế Massage Fujikima FJ-B996 số lượng lớn với giá cạnh tranh. Hỗ trợ nhà thầu dự án, tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt tại công trình.

    Các mẫu ghế massage Fujikima bán chạy 2021: 
    fujikima
    fujikima b779
    fujikima b296
    fujikima 1100
    fujikima 606max
    fujikima c808
    fujikima 168
    fujikima 909fx
    fujikima g579
    fujikima 909
    fujikima 296
    tập đoàn fujikima
    fujikima massage
    đệm massage fujikima
    fjb779
    fjb296
    massage chân fujikima
    [/tintuc]

     [Tintuc]

    Đánh giá và Review Ghế Massage Fujikima FJ-B996


    Ghế Massage Fujikima FJ-B996

    Với những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và tinh thần, ghế massage đang ngày càng được ưa chuộng. Sau những giờ làm việc hăng say, được về nhà thư giãn trên chiếc ghế massage thật thoải mái, cảm giác như được xua tan mọi mỏi mệt của cuộc sống. 

    Hiện nay trên thị trường đang có nhiều thương hiệu ghế massage khác nhau nhưng Fujikima FJ-B996 vẫn có chỗ đứng vững chắc. Ghế Massage Fujikima FJ-B996 đang được nhiều người lựa chọn bởi chức năng thông minh vượt trội theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật và kiểu dáng hiện đại và hơn hết là giá cả vô cùng hợp lý.

    ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA GHẾ MASSAGE FUJIKIMA FJ-B996

    Ghế Massage Fujikima FJ-B996 sở hữu 8 chương trình massage tự động toàn thân, tự động dò tìm huyệt đạo với hệ thống con lăn quang học. Gồm 112 túi khí với 3 mức độ tùy chọn thông minh, ghế Massage Fujikima FJ-B996 tác động đến hầu hết các nhóm cơ trên cơ thể. 

    Ngoài ra, ghế Massage Fujikima FJ-B996 còn có chế độ hồng ngoại 5D giúp sưởi ấm cơ thể. Ghế có thể nâng dần và hạ dần tựa lưng, chân; massage bàn chân, xoa bóp từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, vỗ, điều chỉnh lực xoa bóp và lực vỗ, massage khí nén cho bàn chân và mông.

    Điểm nổi bật nhất của ghế Massage Fujikima FJ-B996 là chức năng điều khiển cầm tay hiện đại và điều khiển bằng giọng nói thông minh, tiện dụng cho mọi gia đình. Bạn chỉ cần tương tác với chiếc ghế Fujikima FJ-B996 bằng giọng nói thông qua những câu lệnh đơn giản, chiếc ghế sẽ tự động thực hiện những yêu cầu của bạn một cách chính xác nhất. Không cần dùng đến bảng điều khiển, người dùng vẫn có thể chọn chế độ, chức năng, kiểu massage theo ý muốn của mình. Ngoài ra, có chế độ đánh điểm cho ghế, đánh một điểm hay nhiều điểm qua thiết lập giọng nói thông minh. Chức năng này vô cùng tiện lợi cho những gia đình có người lớn tuổi vì vậy đây sẽ là món quà sức khỏe tuyệt vời nhất cho bậc phụ huynh.

    Bên cạnh đó, ghế Massage Fujikima FJ-B996 được áo dụng công nghệ mới nhất, tạo ra ion âm giúp thanh lọc không khí, loại bỏ bụi bẩn, các chất gây dị ứng như phấn hoa, bao tử nấm mốc… Bạn và người thân có thể thoải mái thư giãn với những bài massage điệu nghệ trong không gian trong lành, sạch sẽ.

    Với ghế massage FJ-B996 người dùng sẽ vô cùng thoải mái khi ngồi trên ghế, bởi phần chân có thể điều chỉnh kích thước phù hợp với chiều dài chân người dùng. Các con lăn bấm huyệt xoay nằm ở dưới cùng của chỗ để chân cung cấp một chương trình massage xoa bóp bấm huyệt chính xác với lực bóp nhẹ nhàng không gây đau nhức. Khi các con lăn quay, nó tác động lên các huyệt đạo xung quanh các khu vực bàn chân và điều chỉnh áp lực từ nhẹ tới mạnh giúp bạn thư giãn, giảm nhức mỏi nhanh hơn. Đặc biệt với người thường xuyên di chuyển, luôn đi giày cao gót thì nên massage chân thường xuyên để cho đôi chân khỏe mạnh, linh hoạt, sức khỏe cơ thể cũng được cải thiện tốt hơn.

    GHẾ MASSAGE FUJIKIMA FJ-B996 MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ?

    – Giúp máu huyết lưu thông, cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường oxy và dưỡng chất đến nơi bị tổn thương, hỗ trợ sự phục hồi.

    – Hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và khử độc hiệu quả.

    – Giảm bớt sự căng cơ, đau cơ, thả lỏng cơ bị nén.

    – Cải thiện giấc ngủ, giúp ngủ ngon, sâu giấc; củng cố hệ miễn dịch của cơ thể.

    – Giải tỏa cơn đau thần kinh, giảm stress, lo âu, căng thẳng.

    – Cải thiện và củng cố các chức năng của cơ quan nội tạng trong cơ thể con người.

    – Giúp điều chỉnh lại các di lệch của khớp đốt sống

    – Làm dãn cơ thụ động, điều chỉnh lại tư thế của cột sống.

    – Hiệu quả tích cực với một số chứng bệnh như: thấp khớp, thần kinh tọa,huyết áp cao, tiểu đường, cảm mạo phong hàn, lạnh tay chân, ra mồ hôi chân, mất ngủ…

    Fujikima FJ-B996  tích hợp đường ray SL  cho trải nghiệm massage đặc biệt. Thiết kế với đường ray S sẽ tạo đường cong tự nhiên ôm theo dọc cột sống để tạo ra áp lực massage phù hợp. Còn L  sẽ kéo dài từ cổ đến dọc xuống phần lưng dưới chạy tận tới phần đùi sau. Con lăn massage 5D chạy dọc theo đường ray SL  sẽ tạo ra không gian massage sâu, rộng hơn và nhịp nhàng hơn so với các con lăn massage thông thường. Massage 5D cho phép bạn điều chỉnh 08 chương trình massage tự động và nhiều cấp độ điều chỉnh về sức mạnh, cường độ và tốc độ.

    Toàn bộ ghế có 60 túi khí được phân bổ khoa học tại các vị trí như vai, cánh tay, eo, xương chậu, bắp chân và bàn chân. Các túi khí hoạt động theo chu kì bóp nhả và có thể tùy chỉnh tốc độ, vị trí nhằm mang lại hiệu quả massage tốt nhất. Massage túi khí đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hỗ trợ tăng lưu thông máu trên khắp cơ thể nhằm giúp giảm đau và giảm căng thẳng toàn thân.

    Chức năng massage nhiệt sưởi ấm bởi hạt carbon sẽ giúp làm ấm cơ thể tự nhiên. Chỉ cần bật chế độ massage nhiệt, chuyển động nhiệt carbon sẽ thẩm thấu vào gia, tăng nhiệt độ cơ thể, kích thích tuần hoàn máu giúp khí huyết lưu thông, cho hiệu quả giảm đau và thư giãn nhanh hơn. Đặc biệt với những người thân nhiệt thấp, dễ lạnh chân tay thì đây là phương pháp massage vô cùng tốt cho sức khỏe.

    Ghế Massage Fujikima FJ-B996 thật sự là món quà sức khỏe ý nghĩa cho bản thân và gia đình. Hy vọng bài viết này đã cung cấp được những thông tin hữu ích về ghế Massage Fujikima FJ-B996 cho quý bạn đọc. Chúc bạn sức khoẻ!

    Giá Ghế Massage Fujikima FJ-B996 rẻ nhất ? Ghế Massage Fujikima FJ-B996 ở đâu giá rẻ ? Ghế Massage Fujikima FJ-B996 có tốt không ? Ghế Massage Fujikima FJ-B996 Điện máy Xanh, Ghế Massage Fujikima FJ-B996 Mediamart

    ✅Dienmaydungvuong.com & HYPER ELECTRIC Tổng đại lý phân phối Ghế Massage Fujikima FJ-B996 giá rẻ nhất Hà Nội, 100% Sản phẩm chính hãng.

    CAM KẾT RẺ NHẤT: Bán buôn Ghế Massage Fujikima FJ-B996 số lượng lớn với giá cạnh tranh. Hỗ trợ nhà thầu dự án, tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt tại công trình.

    Các mẫu ghế massage Fujikima bán chạy 2021: 
    fujikima
    fujikima b779
    fujikima b296
    fujikima 1100
    fujikima 606max
    fujikima c808
    fujikima 168
    fujikima 909fx
    fujikima g579
    fujikima 909
    fujikima 296
    tập đoàn fujikima
    fujikima massage
    đệm massage fujikima
    fjb779
    fjb296
    massage chân fujikima
    [/tintuc]

    [tintuc]

    Siêu Thị Điện Máy Dung Vượng Tổng kho phân phối Tivi chính hãng giá rẻ số 1, uy tín hơn 30 năm. 
    Địa chỉ Showroom    : Số 125, Đồng Cam, Thị Trấn Liên Quan, Thạch Thất Hà Nội
    Văn phòng bán buôn: T6, Số 128 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

    Hotline/Zalo : 0941791888

    Xem thêm: 

    Quý khách hàng cần tư vấn, hỗ trợ mua hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0941791888    [/tintuc]     [tintuc]

    💎🌹💎🌹💎🌹💎🌹💎🌹💎🌹💎🌹

    🌹🌹🌹GHẾ MASSAGE

    🌹🌹🌹MÁY CHẠY BỘ

    🌹🌹🌹ĐIỀU HOÀ

    🌹🌹🌹TỦ LẠNH

    🌹🌹🌹MÁY GIẶT

    🌹🌹🌹TI VI

    🌹🌹🌹DÀN KARAOKE

    🌹🌹🌹TỦ ĐÔNG,TỦ MÁT,KỆ TI VI

    🌹🌹🌹BẾP ĐIỆN TỪ,HÚT MÙI,BẾP GA

    🌺🌺🌺TRẢ GÓP 0%

    🚒🚒🚒LẮP ĐẶT TẠI NHÀ

    ☎️☎️☎️dienmaydungvuong.com

    ☎️☎️☎️0941791888

    #ghemassage #okinawa #js901 #os555 #h801 #S801 #s919    [/tintuc]

    [tintuc]
    Thanh lý mẫu ghế hot nhất thị trường #JS901 Pro #Okinawa Gía chỉ : #3xx

    ✔Vỏ nhựa bóng bẩy, hiện đại, và rất bền bỉ.
    ✔Mẫu ghế kinh điển với bài kéo chân cực căng, cơ thể như được 2 người kéo 2 bên, có bi xoay bắp chân, cảm giác thư giãn tuyệt vời.
    ✔Phiên bản nâng cấp điều khiển tiếng việt dễ sử dụng ai cũng có thể dùng.
    ✔Bluetooth nghe nhạc, âm thanh vòm

    Tư vấn/Zalo : Diệu Linh 0941791888

    ✔Vỏ nhựa bóng bẩy, hiện đại, và rất bền bỉ.
    ✔Mẫu ghế kinh điển với bài kéo chân cực căng, cơ thể như được 2 người kéo 2 bên, có bi xoay bắp chân, cảm giác thư giãn tuyệt vời.
    ✔Phiên bản nâng cấp điều khiển tiếng việt dễ sử dụng ai cũng có thể dùng.
    ✔Bluetooth nghe nhạc, âm thanh vòm

    🔰 Hàng chính hãng
    🔰 Hỗ trợ trả góp, lãi 0%
    🔰 Miễn phí lắp đặt, giao hàng tận nhà
    Địa chỉ:  128 Nguyễn Lương Bằng Đống Đa
    125 Liên Quan Thạch Thất Hà Nội
    #ghemassage #ghemassagegiare #ghemassagethanhly #choghemassage #okinawa

    [/tintuc]

    [tintuc]
    𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 
    ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 :
    Ca 1: 7h30- 11h30
    Ca 2: 11h30-18h00
    Ca 3: 18h00 - 22h00

    Địa chỉ: Số 125 Liên Quan Thạch Thất Hà Nội ( Siêu Thị điện máy Dung Vượng)
    ✅ 𝐌𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜: Tư vấn bán hàng tại siêu thị ,sắp xếp dọn dẹp siêu thị
    ✅ 𝐘𝐞̂𝐮 𝐂𝐚̂̀𝐮 : Trung thực, vui vẻ nhiệt tình, lễ phép, siêng năng ,có khả năng giao tiếp tốt, chăm sóc khách hàng tốt,yêu công việc muốn kiếm tiền
    ▪️Gắn bó lâu dài trong công việc,(làm lâu dài từ 6 tháng trở lên)
    ▪️Tuổi sn 18-30
    ▪️Có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế ,nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo 
    ✅Lương full: Lương cứng + doanh thu tại cửa hàng
    1 năm tăng lương 1 lần theo năng lực
    𝐍𝐡𝐚̆́𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐝𝐭 094 1791 888 đ𝐞̂̉ 𝐡𝐞̣𝐧 𝐩𝐡𝐨̉𝐧𝐠 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐡𝐞́ 
    𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ đ𝐨̣𝐜 𝐭𝐢𝐧 ❤️


    [/tintuc]

    ​[tintuc]

    Bảng giá tivi Lg 2022

    32LM575B 6.350.000 đ

    32LM636B 6.550.000 đ

    43LM5700 8.150.000 đ

    43LM6360 8.600.000 đ

    43UP7500 10.400.000 đ

    50UP7500 13.100.000 đ

    55UP7500 14.900.000 đ

    43UP7550 10.600.000 đ

    50UP7550 13.000.000 đ

    55UP7550 15.000.000 đ

    65UP7550 19.600.000 đ

    43UP7720 11.000.000 đ

    50UP7720 13.700.000 đ

    55UP7720 15.700.000 đ

    65UP7720 20.500.000 đ

    70UP7800 24.200.000 đ

    75UP7800 28.900.000 đ

    86UP7800 58.900.000 đ

    43UP8100 11.500.000 đ

    50UP8100 14.000.000 đ

    55UP8100 16.500.000 đ

    65UP8100 21.600.000 đ

    43NANO77 11.600.000 đ

    50NANO77 14.700.000 đ

    55NANO77 17.500.000 đ

    65NANO77 22.400.000 đ

    55NANO80 18.400.000 đ

    65NANO80 22.600.000 đ

    50NANO86 16.900.000 đ

    55NANO86 19.200.000 đ

    65NANO86 24.700.000 đ

    75NANO86 35.900.000 đ

    65NANO95 54.000.000 đ

    75NANO95 75.000.000 đ

    65QNED91 41.000.000 đ

    75QNED91 61.000.000 đ

    86QNED91 88.000.000 đ

    75QNED99 95.000.000 đ

    OLED48A1 21.500.000 đ

    OLED55A1 28.200.000 đ

    OLED65A1 38.000.000 đ

    OLED55B1 30.600.000 đ

    OLED65B1 40.500.000 đ

    OLED48C1 26.500.000 đ

    OLED55C1 32.200.000 đ

    OLED65C1 41.300.000 đ

    OLED71C1 99.500.000 đ

    OLED55G1 39.400.000 đ

    OLED65G1 56.000.000 đ

    OLED88Z1 575.000.000 đ

    ☎️ zalo : 0941791888


    [/tintuc]

    ​[tintuc]

    Máy xay sinh tố Blustone 3 cối . 250w

    KM  : 1.350.000 vnđ


    Điểm nổi bật

    Đa chức năng, ngoài xay sinh tố còn có thể xay thịt, xay hạt riêng tiện lợi.

    Lưỡi xay hình chữ thập có răng cưa xay nhuyễn thực phẩm nhanh chóng hơn.

    Tự ngắt điện an toàn tránh các nguy cơ hỏng động cơ, đảm bảo an toàn cho người dùng.

    Chân đế chống trượt giữ máy vững chắc trong suốt quá trình hoạt động.


    [/tintuc]

    [tintuc]


    Tủ đông Nishu NTK #688SK

    KM 30% hôm nay  chỉ : 10.990.000 vnđ

    🛒 dienmaydungvuong.com

    Đặc điểm nổi bật: 

    Dàn lạnh đồng 100%

    Giữ nhiệt tốt

    Kính cong, dễ quan sát

    Bảo hành 24 tháng

    [/tintuc]

     [tintuc]

    [ TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG LẮP ĐẶT SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY DUNG VƯỢNG
    Nộp hồ sơ tại : Số 125, Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội
    Zalo | Hotline : 0941791888
    ** Việc làm MÙA TẾT 2022 - Nhận ngay CHỤC TRIỆU *
    + Thu nhập lên đến 15 triệu đồng, tăng theo số lượng đơn hàng
    Yêu cầu công việc:
    + Có xe máy thuận tiện di chuyển các cung đường
    + Am hiểu kiến thức điện cơ bản, biết lắp đặt các sản phẩm điện máy
    + Đáp ứng được thời gian làm việc 8 tiếng (trong khung giờ từ 7h30-22g)
    + Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, công ty sẵn sàng đào tạo bài bản.
    Công việc của bạn là:
    + Mang sản phẩm đến tận nhà cho Khách Hàng, hỗ trợ thông tin, hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm.
    + Hỗ trợ khách hàng thủ tục thanh toán và thu tiền hàng hoá.
    + Tư vấn linh kiện phục vụ việc lắp đặt các thiết bị Điện Tử, Điện Lạnh cho Khách Hàng.
    + Lắp đặt, bảo trì các thiết bị Điện Tử, Điện Lạnh theo yêu cầu Khách Hàng.

    [/tintuc]

    Địa điểm mua hàng

    Showroom Siêu Thị Điện Máy Dung Vượng ( Bản đồ )

    Số 125 - Đồng Cam - TT.Liên Quan- Thạch Thất - Hà Nội
    VP Bán Buôn: Tầng 6, Số 128 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

    Đặt hàng: 094 1791 888

    Giao hàng tận nơi
    (Miễn phí vận chuyển Hà Nội *)

    Sản phẩm được mua nhiều
    icon zalo